Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Kayseri'de Bir Uygulama

Autor:
Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
983857
 • Produktbeschreibung

  Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Kayseri'de Bir Uygulama

  Günümüzde bilgi, teknoloji ve yenilik hem firmalar_n hem de ülkelerin küresel rekabet gücü elde etmesinde en önemli faktörler olarak görülmektedir. Ayn_ zamanda ülkeler aç_s_ndan kalk_nman_n ve toplumsal refah_n saglanmas_nda yenilikçilik önemli bir role sahiptir. Endüstriyel bölgeler, özellikle küçük firmalar_n bir araya gelerek olusturdugu cografi y_g_lmalar_ ifade eder. Ayn_ cografya veya mekânda bulunan firmalar_n diger aktörlerle kars_l_kl_ etkilesim ve isbirligi içinde bulunarak bilgi, ögrenme ve yenilik süreçlerine katk_ yapt_g_ varsay_lmaktad_r. Dolay_s_yla, çal_sman_n konusunu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki öncü sektörlerde faaliyet gösteren firmalar_n yenilik faaliyetlerinin belirlenmesi olusturmaktad_r. Kayseri'de öncü sektörler olarak ön plana ç_kan mobilya, makine ve tekstil sektörlerindeki firmalar_n büyüklügü, ihracat art_s_, nitelikli is gücünün varl_g_ ile yerel ve ulusal aktörler aras_ndaki isbirligi ile yenilik faaliyetleri aras_ndaki iliski arast_r_lm_st_r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639670608
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.