Mobil Reklamlar ve Tüketicinin Kabulünü Etkileyen Faktörler

Autor:
Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1367863
 • Produktbeschreibung

  Mobil Reklamlar ve Tüketicinin Kabulünü Etkileyen Faktörler

  Kablolu telefona bir alternatif olarak yola ç kan mobil iletisim araçlar günümüzde bir kitle iletisim kanal na dönüsmektedir. Hedef kitlelerine ulasmada kitle iletisim araçlar n kullanan pazarlamac lar için mobil iletisim teknolojilerinde yasanan bu dönüsümün etkisi oldukça fazlad r. Mobil iletisim araçlar bir reklam mecras olarak henüz radyo ya da televizyon kadar olgunlasmam st r ve bu alanda yap lan çal smalar da uygulay c lar n önünü ayd nlatacak düzeyde degildir. Mobil iletisim araçlar üzerinden iletilen reklam mesajlar n n kendine has özellikleri vard r ve bu çal smalara bu özelliklerin de eklenmesi, tüketicilerin mobil reklamlara kars tutumlar ölçülürken bu tutumlara etki eden etmenlerin de ayd nlat lmas gerekmektedir. Bu çal smada Mobil iletisim araçlar n n reklam amac yla kullan m tarihsel baglamda ele al n rken bu reklam mesajlar na maruz kalan tüketcileri alg lar n etkileyen faktörler ampirik çal sma ile ayd nlat lmaya çal s lm st r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639674088
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.