Sie haben noch keine Produkte im Warenkorb.

Bosluk Geçis Ihtimalleri, Açisal Dagilim ve Anizotropi Parametreleri

SFr. 67,00
Auf Lager.
0
Ihre Kundenmeinung hinzufügen Artikelnummer 1355502
Versand per:
Deutsche Post DHL UPS pin MAIL
Verlag Türkiye Alim Kitaplar Bindung Taschenbuch ISNB / EAN 9783639671582 von Yüksel Özdemir

Produktbeschreibung

Bu çal mada atom numaras 71-92 aral nda olan baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar n n diferansiyel tesir kesitleri, 5,96 keV'lik uyarma enerjisinde 120'den 150 dereceye kadar yedi aç da ölçülmü tür. M-tabakas diferansiyel tesir kesitlerinin anizotropik uzaysal da l m gösteren emisyon aç lar ndaki artma ile azald gözlenmi tir. Baz elementler için M-tabakas floresans X- nlar diferansiyel tesir kesitleri s ras yla Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Nb ve Mo elementlerinin K X- nlar kullan larak ayn geometride ve ayn aç aral nda ölçülmü tür. K X- n enerjileri incelenen her bir hedef elementin L3 so urma k y s enerjisi üstünde fakat L2 so urma k y s enerjisi alt nda seçilmi tir. Bu yüzden sadece M X- nlar olu maz ayn zamanda L3 X- nlar da olu ur ve L3 tabakas ndan M tabakas na bo luk geçi i olur. Ayr ca atom numaras 65 ile 92 aral nda olan baz elementlerin X- n lineer polarizasyon derecesi ve anizotropi parametreleri ölçülmü tür. Belirtilen elementlerin X- n anizotropi parametreleri ilk kez bu eserde rapor edilmi tir.


Weitere beliebte Produkte

Bewertungen

0

Schreiben Sie als erster eine Rezension

Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.