Sie haben noch keine Produkte im Warenkorb.

Spor Kulüplerinde _letisim Yönetimi

SFr. 46,00
Auf Lager.
0
Ihre Kundenmeinung hinzufügen Artikelnummer 1337133
Versand per:
Deutsche Post DHL UPS pin MAIL
Verlag Türkiye Alim Kitaplar Bindung Taschenbuch ISNB / EAN 9783639671698 von Hakan Kat_rc_

Produktbeschreibung

Günümüzde futbol oyunu tüm dünyada herhangi bir ticari sektör gibi serbest pazar norm ve kurallar_na tabi görülmektedir. Gelecek dönemlerde gerek yönetsel gerekse de ekonomik olarak ayakta kalabilir olmayan herhangi bir spor kulübü futbol dünyas_ içinde varl_g_n_ sürdürmekte güçlük çekecektir. Bu baglamda spor kulüpleri çagdas isletmeciligin basar_ getiren yöntemlerini yürütmek ve kurumsal yönetimin gereklerini uygulamak konumundad_rlar. Spor kulüpleri kurumsal yönetimin temel gereklerinden biri olarak iç ve d_s çevrelerindeki tüm unsurlar_ kapsayan bir iliski ag_ gelistirmekte ve bu iliskiyi çagdas yönetim anlay_slar_ ile yönetmektedirler. Spor kulüplerinin iç ve d_s çevreleri ile kurduklar_ iliskilerin yönetiminde iletisim yönetimi ve/veya kurumsal iletisim olarak adland_r_lan yap_ ile kars_las_lmaktad_r. Bu çal_smada kurumsal iletisim yaklas_m_ spor kulüplerinin iletisim faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi boyutunda ele al_nm_st_r.


Weitere beliebte Produkte

Bewertungen

0

Schreiben Sie als erster eine Rezension

Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.