Zaman Yönetimi

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1287156
 • Produktbeschreibung

  Zaman Yönetimi

  Zaman, kavram_n örgütlerin yasam_n_ devam ettirebilmesi ve sürdürülebilir rekabet avantaj_ elde etmesi için en önemli üretim faktörlerinden biri haline gelmektedir. Zaman yönetimi günümüzde, isgücü ve yöneticilerin verimliligini art_rmak sureti ile maliyetleri asag_ya çekmek ve pazar_n h_zla ve sürekli olarak degisen taleplerine göre sürekli olarak pazar pay_n_ art_rabilmek için gerekli becerilerin kazan_lmas_ yönüyle önem arz etmektedir. Bu nedenle örgütler yeni yönetim yaklas_mlar_n_ kullanarak verimliliklerini artt_rmaya ve sürdürülebilir rekabet ortam_nda avantaj kazanmaya çal_smaktad_r. Zaman yönetiminin bireysel yönü bireylerin zaman_ daha etkili ve verimli sekilde kullanmalar_ ile bag_nt_l_d_r. Bireysel farkl_l_klar_m_z zaman_ yönetme stillerimizde de etkili olacak ve verimli olabilmek için farkl_ yollar_n takip edilmesi de bazen bir ihtiyaç olacakt_r. Örgütsel zaman yönetimi bu kapsamda örgüt yöneticilerin kendi zaman yönetimi ile birlikte üstlenmeleri gereken bir sorumluluk olup örgütte var olan is gücü, malzeme, makine ve enerji gibi girdilerin rasyonel olarak kullan_lmas_n_ ifade eder.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639672381
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.