Sie haben noch keine Produkte im Warenkorb.

Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüsleri

SFr. 52,00
Auf Lager.
0
Ihre Kundenmeinung hinzufügen Artikelnummer 1258764
Versand per:
Deutsche Post DHL UPS pin MAIL
Verlag Türkiye Alim Kitaplar Bindung Taschenbuch ISNB / EAN 9783639673975 von Süleyman Arif Oran

Produktbeschreibung

XIX. yüzy l da yasayan Naksî Seyhi Mustafa Vahyî Efendi Mesnevîhân Hasan Hüsâmeddîn Efendi'nin yetistirdigi önemli bir Osmanl mutasavv f d r. Tasavvuf alan nda Hezzü'z-zâkirîn ve Hetrü't-tâlibîn, ed-Dürretü'l-Azîziyye fi'l-Fevâidi'l-Kaviyye ve Tuhfetü's-Sâlihîn ve Sübhatü'z-Zâkirîn adl eserleri kaleme alm st r. Çal smam zda basta Mustafa Vahyî Efendi'nin eserleri basta olmak üzere arsiv belgeleri ile diger kaynaklara müracaatla konular ele al p incelemeye çal st k. Mustafa Vahyî Efendi ile ilgili müstakil ilk çal sma hüviyetinde olan bu arast rmada müellifimizin postnisin olarak görev yapt g Hatuniye Dergâh da tan t lm st r. Arast rmada odakland g m z en temel konu ise kuskusuz onun tasavvufî görüsleridir. Eserlerinde tasavvufun tevhîd, muhabbet/ask, havf-recâ, fenâ/bekâ, tevekkül, rüya, mürid-mürsid, nefis mertebeleri ve zikir gibi önemli kavram ve konular na temas etmis ve bunlarla ilgili görüslerini ifade etmistir.


Weitere beliebte Produkte

Bewertungen

0

Schreiben Sie als erster eine Rezension

Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.