Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de D_s Ticaret-Döviz Kuru _liskisi

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1217799
SFr. 72,00
Versandkosten
 • Produktbeschreibung

  Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de D_s Ticaret-Döviz Kuru _liskisi

  Çal_sman_n amac_, Gelismekte Olan Ülkeler (GOÜ) ve Türkiye için d_s ticareti etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve d_s ticaretin döviz kuru degismelerine duyarl_l_g_n_n ortaya konulmas_d_r. Bu çal_smada kur oynakl_klar_n_n d_s ticaret üzerine etkileri 18 Yükselen Ekonomi ve Türkiye üzerinde arast_r_lm_st_r. Bu amaçla d_s ticareti etkileyen en temel unsur olarak kur hareketliligi aras_ndaki iliskiler, alternatif ekonometrik modeller kullan_larak s_nanm_st_r. Yükselen Ekonomiler için 1991-2010 y_llar_ aras_ndaki y_ll_k verilerle panel veri analizleri uygulan_rken; Türkiye ekonomisi için 1980-2010 aras_ dönem zaman serisi analizleri yap_lm_st_r. Çal_smada kullan_lan seriler birim kök tas_d_klar_ için birinci derece farklar_ al_nm_s ve serilerin I(1)'de duragan ve es-bütünlesik olduklar_ gözlenmistir. Yükselen Ekonomilerde d_s ticareti aç_klamaya yönelik olarak kullan_lan degiskenlerin katsay_ isaretleri genelde teorik olarak beklenildigi yönde bulunmus ve istatistikî bak_mdan anlaml_ degiskenler elde edilirken; Türkiye ekonomisinde kurlar konusunda teori ile örtüsmeyen bulgulara ulas_lm_st_r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639812282
 • Weitere beliebte Produkte

  Art.Nr. 1376837

  Haaf:Kreditgenossenschaft im Dritten

  SFr. 85,00
  Art.Nr. 676795

  Rapp:Quo vadis Social Media?

  SFr. 29,95
 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.