Baz Özel Kropina Uzaylar ve Kropina Metrik Dönü ümleri

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1144502
SFr. 43,00
Versandkosten
 • Produktbeschreibung

  Baz Özel Kropina Uzaylar ve Kropina Metrik Dönü ümleri

  M.Ö 300 de Öklid, düzlem geometriyi ünlü be aksiyomu ile tan mlam t r. Öklidyen geometri, n-boyutlu uzayda noktalar, do rular, düzlemler, aç lar gibi kavramlar ve Öklid geometrisinin aksiyomlar ile olu turulmu önerme ve teoremleri temel al r. Do ay anlamak için, düz olmayan uzaylar üzerinde de geometri in aa etmeye ihtiyaç vard r. 1854 de B.Riemann taraf ndan Öklidiyen uzaylara yerel olarak homeomorf olan manifoldlar tan mlanm t r. Riemann, bir manifold üzerinde, vektörler aras ndaki aç lar , iki nokta aras ndaki uzakl ve e rilerin uzunluklar n ölçmeyi sa layan, kuadratik formda bir Riemann metri ini tan mlayarak, sonsuz küçük bir büyüklü ün verilmesiyle, genel düzgün mesafe fonksiyonlar n ifade etme problemini ortaya atm t r. P.Finsler in 1918 de doktora tezi çal malar nda kulland varyasyonlar hesab yöntemleriyle, bu problemi incelemesi sonucunda, üzerinde herhangi bir kuadratik metrik k s tlamas bulunmayan metri e sahip Finsler uzaylar do mu tur. Günümüzde, birçok uygulama alan na sahip olan Finsler uzaylar tüm dünyada h zla incelenmeye devam edilmekle beraber, bu alanda çok say da cevap bekleyen aç k problemler bulunmaktad r.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Türkiye Alim Kitaplar
  ISBN / EAN
  9783639671971
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1257326

  Gustave Eiffel,Tour de 300 metres

  SFr. 160,00
  Art.Nr. 861147

  SharePoint Kompendium.1 Cloud Readiness

  SFr. 17,95
  Art.Nr. 1275715

  Küpper,C.:Ernährung älterer Menschen

  SFr. 25,95
 • 0 Kundenmeinungen

  Vielen Dank für das Interesse an unsere Kundenmeinungen.
  Wir können die Authentizität der Bewertungen nicht prüfen und sicherstellen.

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.