Wp yw kolizji obiektów kosmicznych na rodowisko Ziemi

Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1004662
 • Produktbeschreibung

  Wp yw kolizji obiektów kosmicznych na rodowisko Ziemi

  Impakty kosmiczne s jednym z g ównych czynników kszta tuj cych zarówno powierzchnie, jak i wn trza cia Uk adu S onecznego. Na Ziemi oddzia ywanie kolizji kosmicznych wydaje si niewielkie, gdy lady impaktów s zacierane przez tektonik p yt, erozj , denudacj i inne procesy niszcz ce. Ponadto wi ksza cz powierzchni Ziemi pokryta jest oceanami, co utrudnia poszukiwania kraterów meteorytowych. Nie oznacza to jednak, e nasza planeta nie jest w równym stopniu nara ona na uderzenia obiektów pozaziemskich, co pozosta e planety Uk adu S onecznego, i e mo na zaniedbywa wp yw impaktów kosmicznych zarówno na poszczególne geosfery, jak i na cz owieka. Kolizje kosmiczne nios zarówno mier jak i ycie, a ich wp yw na rodowisko Ziemi jest niezaprzeczalny.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  ISBN / EAN
  9783639891362
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1028277

  Reiß:Praxisbuch IT-Dokumentation

  79,95
  Art.Nr. 1479181

  Ramirez Molina:Diseño de una arquitectu

  84,00
  Art.Nr. 1459513

  Seibert,J.:Anwend.v.Semantic-Web Techn.

  79,00
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.